VÅR BERÄTTELSE

Om oss

Historia

”Hebrew Home Stockholm” startades 2014 som en karamessiansk församlingsgemenskap i Stockholmsområdet av Anders och Jenny Pettersson. Hösten 2019 tog Stefan och Åsa Eriksson från Öland över rodret, och Hebrew Home Stockholm övergick från att vara en lokal församling till att bli ”Hebrew Home Sverige” – en nationell mötesplats och resurs främst på internet.

Vi fortsätter att samarbeta med Anders och Jenny, som fortsätter som Hebrew Home Sveriges Greklandsmissionärer och således kommer att pendla en hel del mellan Sverige och Grekland.

Sveriges kristenhet

David Wilkerson sade vid sitt berömda Sverigebesök:

”Herren har något emot de evangeliska kyrkorna i Sverige. Det Gud har emot de svenska församlingarna kan sammanfattas i ett enda ord: apati. Detta är er andliga väckarklocka, ert ’11 september’. Och boten mot apati är nöd.”

Även vi tror att det finns hopp och även vi tror att lösningen är nöd och förkrosselse. Att omvända sig och gå knävägen är visserligen enda vägen framåt och uppåt, men vi är glada att det åtminstone finns en väg och vi bör använda oss av den.

Vårt Uppdrag

Gå norrut och predika: Vänd om Israel, du avfälliga, säger JEHOVAH. Då ska Jag inte längre se på er med ovilja, för Jag är nådig, säger JEHOVAH, och ska inte vara vred för evigt. Bekänn nu din missgärning, att du har avfallit från JEHOVAH din Gud och löpt hit och dit efter främmande gudar under alla gröna träd. Du har inte lyssnat till Min röst, säger JEHOVAH. Vänd om, ni avfälliga barn, säger JEHOVAH för Jag är er rätte Herre. Och Jag ska hämta er, en från varje stad och två från varje släkt, och föra er till Sion. Jag ska ge er herdar efter Mitt hjärta, och de ska föra er i bet med förstånd och insikt.
Jeremia 3:12-15

Bön och omvändelse

Det måste börja med bön och omvändelse. Det måste fortsätta med bön och omvändelse och vi måste leva kvar i bön och omvändelse. Detta är enda vägen framåt. Omvändelse från döda gärningar, frälsning, dop och helgelse. ”Utan Mig kan ni ingenting göra” säger Jesus/Jeshua. Vi vill inte göra något annat än ”det vi ser Fadern göra”. 

Ljuset lyser i mörkret

Vi är små och oerfarna. Vi är rädda att människor, även troende människor ska välja att motarbeta och förtala oss om vi sticker ut hakan. Men vi förstår att tiden nu är inne, för oss alla, att ”sätta ljuset på hållaren så att det lyser för alla i huset”. Tiden är inne, för oss alla, att bosätta oss i staden på berget, med våra små ljus, som frestaren vill blåsa ut, men som ska få lysa klart. Tiden har kommit för alla oss svaga och otillräckliga, vanliga troende att stå upp och vara ljus, för mörkret övertäcker verkligen jorden och töcken folkslagen.

Tiden har kommit att resa oss och lyfta våra huvuden, för vårt ljus kommer och JEHOVAHS härlighet går upp över Hans folk.

Försoningens ämbete

Det är tid att predika försoning med Gud och människor, alla Messias efterföljare har försoningens ämbete. Tron på Messias försoningsoffer är grunden för vår frälsning. När den Helige Ande har skrivit Guds lag i våra hjärtan kan vi alla leva ett helgat liv som behagar Gud, vår Frälsare. Vi tror att medveten förlåtelse och försoning med Gud och varandra är en verklig väg till Guds hjärta och till väckelse i vårt land, Sverige.

Vision

Vi vill bidra till att skapa återkommande mötesplatser för bön och omvändelse, vara med och återupprätta den bibliska sabbaten och högtiderna, göra Hebrew Home Sveriges hemsida till en trädgård full av Andens frukt med ren, biblisk undervisning. Vi hoppas kunna vara en kontaktsluss för människor som har upptäckt välsignelsen med de bibliska högtiderna och vill komma i kontakt med andra som firar dem.

Stefan och Åsa Eriksson, Öland

Stäng meny